Matura
Dla rodziców
Rekrutacja
Ankiety
Ważne linki
Login: Hasło:

Ojczyzny Polszczyzny

Anna Babicka i Igor Kurowski awansowali do Małego Finału

Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

27 października 2012 w Szczecinie odbyła się pierwsza część eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny pod przewodnictwem prof. Jana Miodka.

Pośród 45 zakwalifikowanych uczniów znaleźli się przedstawiciele ZSP im. Andersa w Złocieńcu : Anna Babicka (II b LO), Klaudia Senkowska (II b LO), Edyta Czechowicz (III a LO), M. Krysiak (IV b LO), E. Gałka (II b LO), Igor Kurowski (III a LO), Katarzyna Muras (III a LO).

Uczestnicy w części pisemnej pokonywali kolejny stopień trudności zadań konkursowych, analizowali i interpretowali teksty kultury, tworzyli tekst własny, weryfikujący sprawność językowo-stylistyczną oraz ortograficzno-interpunkcyjną oraz poprawiali błędy językowe.

Po części pisemnej Komisja Rejonowa wyłoniła 9. uczniów z największą liczbą punktów i zakwalifikowała ich do części ustnej, tzw. Małego Finału. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły, Anna Babicka z II b LO i Igor Kurowski z III a LO, przygotowywani do konkursu przez P. Danutę Ługową i P. Beatę Miszewską – Kozłowską.

W Małym Finale jury będzie oceniało wystąpienia publiczne , interpretację głosową czytanego wiersza oraz interpretację merytoryczną, elokwencję, dykcję i poprawność językową mówców. Najlepsi z rejonu – zakwalifikowani przez Organizatora –w dniach 30.11.-01.12 będą ubiegać się o tytuły w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Komisji konkursowej będzie przewodniczył prof. Jan Miodek.

Przedstawicielom naszej szkoły życzymy sukcesów w walce o udział w Finale Ogólnopolskim.