Matura
Dla rodziców
Rekrutacja
Ankiety
Ważne linki
Login: Hasło:

Szkoła Policealna w ZSP Złocieniec


Szkoła Policealna
NABÓR

... czytaj całość Szkoła Policealna w ZSP Złocieniec

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
poniedziałek - 02.09.2013 - godzina 9:00

... czytaj całość

Uwaga uczniowie! W tym roku szkolnym można ubiegać się o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych!


 1. W roku szkolnym 2013/2014 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” są uczniowie pobierający naukę w klasach drugich zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących:


 1. z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto,


 1. nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł netto, ale w rodzinie występuje:

 • ubóstwo,

 • sieroctwo,

 • bezdomność,

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – bez względu na klasę i dochód),

 • długotrwała lub ciężka choroba,

 • przemoc,

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.


 1. Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający nie tylko do klasy pierwszej ale też i klas wyższych


 1. Maksymalna wartość pomocy dla klas LO wynosi 445 złotych, a dla klas zawodowych 390 złotych.


 1. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna”.


 1. Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 11 września 2013 r. w sekretariacie Szkoły. 1. Wnioski można pobrać u wychowawcy klasy lub w bibliotece szkolnej.

... czytaj całość

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

sierpień 2013 r.


PRZEDMIOT

SKŁAD KOMISJI

DATA

JĘZYK POLSKI

J. Kozłowski – przewodniczący
B. Miszewska
D. Ługowa

28.08.13
środa
godz. 9
00

MATEMATYKA

J. Jóźwiak– przewodniczący
A. Pokrzywniki
W. Ślączka

27.08.13
wtorek
godz. 9
00

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

J. Macul– przewodniczący
W. Rutkowski
M. Wiliński

27.08.13
wtorek
godz. 9
00

WYCHOWANIE FIZYCZNE


J. Macul– przewodniczący
W. Rutkowski
M. Wiliński

28.08.13
środa
godz. 9
00


... czytaj całość
OFERTA NA USŁUGĘ PORZĄDKOWĄ W ZSP W ZŁOCIEŃCU

OFERTA NA USŁUGĘ PORZĄDKOWĄ W ZSP W ZŁOCIEŃCU


Przedmiotem oferty jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości

w budynku szkoły – 5 x w tygodniu.

Poprzez wykonanie czynności:


 1. Zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg w klasach, pomieszczeniach biurowych, korytarzach

i na klatkach schodowych z konserwacją.


 1. Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdującego się w klasach, pomieszczeniach biurowych, auli i bibliotece.


 1. Wycieranie luster, tablic, poręczy, parapetów, drzwi, usuwanie pajęczyn i kurzu ze ścian.


 1. Mycie sanitariatów i umywalek wraz z armaturą, mycie i dezynfekcja glazury.


 1. Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków w koszach.


 1. Utrzymanie w czystości schodów wejściowych.


 1. Mycie okien 2 x w roku szkolnym.


 1. Jednorazowe sprzątanie całej szkoły we wskazanym terminie.
Oferty wraz z ceną prosimy składać w sekretariacie szkoły do 16 sierpnia 2013 roku.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniach 19-22 sierpnia 2013 roku.


... czytaj całość OFERTA NA USŁUGĘ PORZĄDKOWĄ W ZSP W ZŁOCIEŃCU
V miejsce w kraju chłopców ZSP Złocieniec

W dniach 14-16 czerwca 2013 w Elblągu odbyły się Mistrzostwa Polski w Unihokeju Szkół Ponadgimnazjalnych.

Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa ,zwycięska w Mistrzostw Województwa ,zajęła w nich V miejsce.

Zeszłoroczny wynik został poprawiony(VII miejsce),ale niedosyt pozostał, bo półfinał był na wyciagnięcie ręki.
... czytaj całość V miejsce w kraju chłopców ZSP Złocieniec zobacz galerię
dzień.de/der-tag.pl

13.06.2013r. w „Andersie” odbyły się I Drużynowe Potyczki Językowe dla Gimnazjalistów w ramach akcji dzień.de/der-tag.pl pod patronatem Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Mieliśmy zaszczyt gościć u siebie 7 trzyosobowych drużyn z Czaplinka, Wierzchowa, Złocieńca (Gimnazjum nr 1) oraz Drawska Pomorskiego.

... czytaj całość dzień.de/der-tag.pl zobacz galerię
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
odbędzie się 28.06.2013r.
o godzinie 12:00
w Hali Widowiskowo-Sportowej ZSP Złocieniec

... czytaj całość Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
Uwaga Maturzyści!!!

UWAGA MATURZYŚCI!!!
Ogłoszenie wyników matury 2013
odbędzie się 28.06.2013r.
o godzinie 14:00
w Auli Absolwenta ZSP Złocieniec

... czytaj całość Uwaga Maturzyści!!!
"Anders" numero uno w województwie !!!
... czytaj całość "Anders" numero uno w województwie !!!
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14